ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความแก่ผู้เสียหาย จำเลย หรือผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตร 44/2 มาตรา 165/1 และมาตรา 173 (เพิ่มเติม)

image เอกสารแนบ