ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเก็ต

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต,อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๕๐ หน่วย จำนวน ๒ หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 48 หน่วย จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

image เอกสารแนบ