ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต,อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๕๐ หน่วย จำนวน ๒ หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๔๘ หน่วย จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

image เอกสารแนบ