Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต,อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๕๐ หน่วย จำนวน ๒ หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๔๘ หน่วย จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ