ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท