Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

image

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

25 ถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ตโทรศัพท์

โทรศัพท์ 076-211-160

โทรสาร  076-225-426

 อีเมล์

phkc@coj.go.th

 

 Social