ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

ส่วนช่วยอำนวยการ