ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court
News
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดภูเก็ตประจำปี 2564 ศาลจังหวัดภูเก็ตประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ศาลจังหวัดภูเก็ต ประชุมปรึกษาปัญหา ข้อขัดข้อง ในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)

 

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

+

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต
image
image
image
image
image