ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

ส่วนคลัง