ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

การบริการ