ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต ,อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๕๐ หน่วย (ตึก ๑ และตึก ๒) จำนวน ๒ หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๔๘ หน่วย จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ