ศาลจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Court
ผู้ประกันอาชีพที่ขึ้นทะเบียน